ស្វែងយល់ពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង

ជ្រើសរើសអត្រាការប្រាក់សមរម្យរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រភេទនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក

សីលានិធិនឹងជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល

មានតែ 3 ចំណុចសីលានិធិអាចជួយអ្នកបើកជាអាជីវកម្មយ៉ាងងាយស្រួល

FAQs

តើនរណាជាអតិថិជនរបស់សីលានិធិ?

អតិថិជនសីលានិធិភាគជាមនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប។ ពួកគាត់មិនមានសិទ្ធិ ចូលដំណើរការទៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការភាគច្រើននៃអតិថិជនរបស់សីលានិធិគឺជា សហគ្រិនគ្រួសារដែលមានមូលដ្ឋានកសិករដោយខ្លួនឯងមានការងារជាធម្មតា អ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ្នកក្រីក្រលក់តាមផ្លូវដែលមិនមានប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាព

តើធ្វើដូចម្តេចសីលានិធិជួយជនក្រីក្រ?

សីលានិធិជួយជនក្រីក្រដោយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានតំលៃ សមរម្យសម្រាប់ជនក្រីក្រ។ វាបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងការកសាងអាជីវកម្ម និងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះក្នុងភូមិរបស់ពួកគេមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ភាពប្រសើរឡើងដោយខ្លួន ឯងដោយការបើកជាពិសេសស្ត្រីក្រីក្រដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងនិង សេដ្ឋកិច្ចថ្លៃ។

ហេតុអ្វីបានជាសីលានិធិគិតអត្រាការប្រាក់?

ដូចជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតសីលានិធិគិតប្រាក់អត្រាការប្រាក់ ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឱ្យក្លាយជានិរន្ដរភាពដោយខ្លួនឯងឬក្លាយទៅជាស្ថេរភាព។ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច ជាច្រើនមានតម្លៃជាច្រើនទៀតជាជាងការគ្រប់គ្រងលើការប្រាក់ កម្ចីដែលមានទំហំធំសីលានិធិត្រូវការអត្រាការប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចំណាយប្រតិបត្ដិការនេះ។

តើអ្នកណាអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីសីលានិធិ?

គ្រប់អតិថិជនដែលមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមានឆន្ទៈក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មតូចមួយ ត្រូវបានស័ក្ដិសមទទួលប្រយោជន៍/កម្ចីចូលដំណើរការពីសីលានិធិប្រជាជនក្រីក្រអ្នក ដែលមានឆន្ទៈក្នុងការលើកឋានៈរបស់ពួកគេនៃប្រជាជនដែលរស់នៅដែលមានប្រាក់ ចំណូលគឺនៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនៃប្រាក់ចំណូលគឺតិច$ 2.50ទៅ$ 3,50ក្នុងមួយ ថ្ងៃ។

តើអ្វីទៅជាសេវារបស់សីលានិធិ?

សីលានិធិផ្តល់នូវប្រាក់កម្ចីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានសន្សំនិងឥណទានខ្នាតតូច ចាំបាច់ជាមួយនឹងការអប់រំ។

សំណួរផ្សេងទៀត

ជោគជ័យអតិថិជន

លោកស្រី យ៉ា ម៉ៅ អាយុ ៣៩ឆ្នាំ​ មានមុខរបរ លក់ត្រី បន្លែ និងគ្រឿងទេស រស់នៅស្រុក សំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង។ មុនទទួលបាន ប្រាក់កម្ចី គាត់មានការ ខ្វះខាតទុន ក្នុងការទិញ អីវ៉ាន់លក់។ លើសពីនេះ ផ្ទះគាត់ធ្វើ ពីឈើប្រក់សង្កសីទំហំ ៤មx៥ម។ គាត់ខ្ចីប្រាក់ពី សីលានិធិ ចំនួន ១០០,០០០បាត ដើម្បី ទិញអីវ៉ាន់បន្ថែម និងសល់មួយ ចំនួនយកទៅ ធ្វើចំការ។ បន្ទាប់ពី ទទួលប្រាក់កម្ចី ពីសីលានិធិ គាត់បាន ពង្រីកមុខរបរគាត់ និងបាន ពង្រីកផ្ទះ បាន៦មx១០ម ជាពិសេសគាត់ បានទិញឡាន TOYOTA CAMERY មួយគ្រឿង តំលៃ៣,៥០០ដុល្លារ។ គាត់អរគុណ សីលានិធិ ដែលបាន ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងធ្វើ អោយជីវភាព គាត់ប្រសើរឡើង។ គាត់ប្រថ្នាអោយ សីលានិធិ នឹងមាន ការគាំទ្រ ពីអតិថិជន កាន់តែច្រើន។
DSC05197

លោកស្រី យ៉ា ម៉ៅ

អ្នកលក់គ្រឿងទេសខេត្តបាត់ដំបង
អតិថិជនផ្សេងទៀត